Konsultacje kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017-2021

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczyna konsultacje kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017-2021. Uzyskane od: konsumentów, przedsiębiorców telekomunikacyjnych, współpracujących jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz pozostałych interesariuszy, informacje posłużą do sformułowania ostatecznej stra więcej

Zakończenie II naboru dla działania 1.1. POPC

CPPC poinformowało w niedzielę, że w 67 obszarach, na które napłynęły wnioski w drugim konkursie łączna wartość dostępnego dofinansowania wynosi ponad 2,657 mld zł, a łączne minimalne zobowiązania pokryciowe to 888,949 tys. gospodarstw domowych. Na terenie tych obszarów jest 8149 placówek oświatowych objętych obowiązki więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

Na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano informację o istocie rozwiązań ujętych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych. Istota projektu opiera się na tym, że proponuje się poprawienie poboru opłat abonamentowych przez włączenie do procesów ułatwiania rejestracji odbiorników oraz identyfikacji podmiotów więcej