Przypomnienie dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Prezes UKE przypomina o obowiązku przedłożenia przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej. W poniższym linku znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat obowiązku informacyjnego przedsiębiorców: http://www.uke.gov.pl/obowiazek-informacyjny-przedsiebiorcow-telekomunikacyjnych więcej

Nowe wyroki Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawach telekomunikacyjnych

W minionym tygodniu Sąd Apelacyjny w Warszawie opublikował wyrok z odwołania Urzędu Komunikacji Elektronicznej w postępowaniu o nałożeniu kary w wysokości 350 tys. zł na sieć kablową Vectra za uchybienie obowiązkom informacyjnym wobec abonentów, sygn. akt VI ACa 1140/15, a także uzasadnienie w sprawie z odwołania od decyzji UO więcej

Rozporządzenie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu usług telekomunikacyjnych

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu usług telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Rok 2017, pozycja 49. Link do rozporządzenia. więcej